Rhieni dros
Addysg Gymraeg

Mae RhAG yn gweithio i gynyddu darpariaeth addysg cyfrwng Cymraeg i blant ledled Cymru yn ogystal â gwneud cyfleoedd addysg yng Nghymru yn hygyrch i bob plentyn a pherson ifanc yng Nghymru. Rydym yn elusen a gefnogir gan Lywodraeth Cymru.

Chwiliadur Ysgolion Gymraeg

Ydych chi'n chwilio am ysgolion Gymraeg yn eich ardal? Gadewch i ni helpu:

Chwiliadur Ysgolion

Blynyddoed Cynnar a Meithrin 

Darllenwch Mwy

Stori RhAG

Mae RhAG yn gweithio i gynyddu darpariaeth addysg cyfrwng Cymraeg i blant ledled Cymru. Ar ein gwefan, gallwch lawr-lwytho adnoddau i'ch helpu i ymgyrchu dros addysg Gymraeg yn eich ardal chi, cadw golwg ar ddatblygiadau a newyddion neu rannu eich profiadau gyda rhieni eraill. Rydyn ni'n dibynnu ar rieni i ymgyrchu dros gyfleoedd pellach addysg Gymraeg i'n plant. Dewch, ymunwch a ni!

Darllenwch Mwy

Cofrestrwch i'n Cylchlythyr

Cofrestrwch nawr i dderbyn cylchlythr RhAG gyda newyddion, adnoddau ag ati.

RhAG Newsletter Online

Read our latest newsletter online, as well as viewing our archive of editions. download and print or share with a friend.