$SCRIPT_NAME (string) = /index.php
$app_name (string) = callable
$sitename (string) = RHAG
$content_obj (object of type: Content) = {}
$content_id (string) = 15
$page_id (string) = cymraeg-i-rieni
$page_alias (string) = cymraeg-i-rieni
$lang (string) = en_CY
$encoding (string) = utf-8
$lang_extra (string) =
$lang_parent (string) = cy
$lang_locale (string) = en_CY
$lang_dir (string) = ltr
$root_lang (string) = cy

Cymraeg i Rieni

Cyfeiriadur yw'r wefan hon sy'n cynnwys dolenni i amrywiaeth eang o adnoddau Cymraeg sydd ar gael ar nifer o wahanol lwyfannau digidol. Rhennir y wefan yn adrannau yn ôl oedran a bydd yn datblygu wrth i fwy o adnoddau gael eu hychwanegu. Cofiwch bori ar draws y tudalennau i weld a oes rhywbeth arall yn rhywle arall y bydd o fudd i chi a'ch plentyn.

logo- Cymraeg i rhieni

Nid cymryd lle tasgau'r ysgol yw pwrpas y wefan hon ond ychwanegu at y gwaith gwych y mae ein hysgolion yn gwneud ar hyn o bryd i ddatblygu sgiliau dwyieithog eich plentyn yn y cartref ar gyfnod mor anodd i bawb.

Cofiwch nid dim ond gyfer yr ysgol y mae'r Gymraeg! Na! Mae'n iaith fyw ac i'w defnyddio ar gyfer pob sefyllfa mewn bywyd! Felly gwnewch y Gymraeg yn rhan o bethau rydych chi'n eu gwneud gartref bob dydd fel canu a dawnsio i gerddoriaeth Gymraeg, gwylio'r teledu, fideos, coginio, celf a chrefft, chwarae gemau...

Visit Website