$SCRIPT_NAME (string) = /index.php
$app_name (string) = callable
$sitename (string) = RHAG
$content_obj (object of type: Content) = {}
$content_id (string) = 30
$page_id (string) = rhoi-i-rhag
$page_alias (string) = rhoi-i-rhag
$lang (string) = en_CY
$encoding (string) = utf-8
$lang_extra (string) =
$lang_parent (string) = cy
$lang_locale (string) = en_CY
$lang_dir (string) = ltr
$root_lang (string) = cy

Elusen fach sy'n gwneud gwahaniaeth mawr

Cyfraniadau ariannol at waith RhAG

Gall eich cyfraniadau ein helpu ni i gyrraedd llawer mwy o rieni a gofalwyr ar draws Cymru sydd angen ein cymorth.

Gwerthfawrogwn unrhyw gyfraniadau ariannol, rhai untro neu fisol.

Rhoi i RhAG