Rhieni dros Addysg Gymraeg

-
Croeso i wefan Rhieni dros Addysg Gymraeg!

Mae RhAG yn gweithio i gynyddu darpariaeth addysg cyfrwng Cymraeg i blant ledled Cymru. Ar ein gwefan, gallwch lawr-lwytho adnoddau i'ch helpu i ymgyrchu dros addysg Gymraeg yn eich ardal chi, cadw golwg ar ddatblygiadau a newyddion neu rannu eich profiadau gyda rhieni eraill. Rydyn ni'n dibynnu ar rieni i ymgyrchu dros gyfleoedd pellach addysg Gymraeg i'n plant.
Dewch, ymunwch a ni!Sefydliad Corfforedig Elusennol (SCE) yw RhAG
Rhif Cofrestru: 1153403
Sefydlwyd yn 1952, sy'n cynrychioli rhieni disgyblion mewn ysgolion Cymraeg a rhai sydd am weld twf ysgolion Cymraeg ag addysg Gymraeg. 
Fe weinyddir RhAG gan ymddiriedolwyr a Swyddog Cenedlaethol llawn amser o ddydd i ddydd. Mae’r elusen yn derbyn grant blynyddol gan Lywodraeth Cymru i gynnal ei weithgareddau.